(N: Kandaki normal düzeydeki su miktarını göstermektedir.)Yukarıdaki grafiğe göre;I. t1 'de kanın osmotik basıncı artmıştır.II. t2 'de böbrek tübüllerinde görev yapan taşıyıcı protein miktarı azalmıştır.III. t2 'de ADH hormonu görev yapmaktadır.IV. t3 'de kandaki su miktarı dengelenmiştir.ifadelerinden hangileri doğrudur? A)Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve IID) I, III ve IVE) I, II, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:01

(N: Kandaki normal düzeydeki su miktarını göstermektedir.)

Yukarıdaki grafiğe göre;

I. t1 'de kanın osmotik basıncı artmıştır.

II. t2 'de böbrek tübüllerinde görev yapan taşıyıcı protein miktarı azalmıştır.

III. t2 'de ADH hormonu görev yapmaktadır.

IV. t3 'de kandaki su miktarı dengelenmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:45:23
  1. Osmotik basınç, maddenin yoğunluğuyla ilgili bir kavramdır ve kanın su içeriğini etkiler. Yoğunluk arttıkça osmotik basınç da artar.
  2. Böbrek tübülleri, böbrekteki küçük kanallardır ve idrar oluşumunda rol oynar. Taşıyıcı proteinler, bu kanallardaki suyu ve diğer maddeleri taşımaya yarar.
  3. ADH hormonu, kandaki su seviyesini düzenler. ADH hormonu arttığında, böbrekler daha fazla su tutar ve idrar daha az çıkar.
  4. Kanın su dengesi, kanın hacmini ve osmotik basıncını etkiler. Kanın su içeriği arttığında, hacmi ve osmotik basıncı azalır. Kanın su içeriği azaldığında, hacmi ve osmotik basıncı artar.

Grafikteki verilere göre;

  • t1'de, kandaki su seviyesi azalmıştır. Bu, osmotik basıncın arttığı anlamına gelir.
  • t2'de, ADH hormonu görev yapmaktadır. Bu, böbreklerin daha fazla su tuttuğu ve idrar daha az çıkardığı anlamına gelir.
  • t3'de, kandaki su seviyesi dengelenmiştir. Bu, osmotik basıncın da dengelendiği anlamına gelir.

Dolayısıyla, sorunun cevabı D) I, III ve IV'tür.