Aynı sayıda amino asit bulunduran iki protein molekülündeI. mRNA'daki kodon çeşidi sayısıII. amino asit çeşit sayısıIII. amino asitlerin bağlanma biçimiIV. açığa çıkan su sayısıözelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?A)Yalnız I B) Yalnız II C) III ve IVD) I, II ve III E) I, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Aynı sayıda amino asit bulunduran iki protein molekülünde

I. mRNA'daki kodon çeşidi sayısı

II. amino asit çeşit sayısı

III. amino asitlerin bağlanma biçimi

IV. açığa çıkan su sayısı

özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?


A)Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) III ve IV
D) I, II ve III 
E) I, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:49:08
  1. Protein molekülü: Amino asitlerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıdır.
  2. Amino asit: Proteinlerin yapı taşıdır.
  3. mRNA: Hücre çekirdeğinde bulunan DNA'dan kopya edilen nükleik asit molekülüdür.
  4. Kodon: mRNA'da üç nükleotid bir araya gelerek bir kodonu oluşturur.
  5. Açığa çıkan su sayısı: Protein sentezi sırasında amino asitler bağlanırken açığa çıkan su moleküllerinin sayısıdır.

Aynı sayıda amino asit bulunduran iki protein molekülünde;

  • mRNA'daki kodon çeşidi sayısı (I) aynı olmayabilir. Çünkü farklı kodonlar aynı amino asidi kodlayabilir.
  • Amino asit çeşit sayısı (II) aynı olmak zorundadır. Çünkü proteinin yapısını belirleyen amino asit çeşitleridir.
  • Amino asitlerin bağlanma biçimi (III) aynı olmak zorundadır. Çünkü proteinin yapısı amino asitlerin bağlanma biçimiyle belirlenir.
  • Açığa çıkan su sayısı (IV) aynı olmak zorundadır. Çünkü protein sentezi sırasında her amino asit bağlandığında bir su molekülü açığa çıkar.

Bu nedenle, aynı sayıda amino asit bulunduran iki protein molekülünde amino asitlerin bağlanma biçimi (III) ve açığa çıkan su sayısı (IV) kesinlikle aynıdır.

Cevap: C) III ve IV