Genetik mühendisliği çalışmalarıyla bir canlıdan başka bir canlıya gen aktarılarak transgenik organizmalar elde edilebilir.Aşağıdaki olaylardan hangisi transgenik organizmalara duyulan ihtiyacı açıklamada kullanılamaz?A)Tarımda pestisit kullanımını artırmakB) Küresel açlık sorununa çare bulmakC) Tuz toleransı yüksek bitkiler oluşturabilmekD) Vitamin oranı yüksek bitkiler oluşturabilmekE) Toprak ve suyun kirlenmesini önlemek

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:03

Genetik mühendisliği çalışmalarıyla bir canlıdan başka bir canlıya gen aktarılarak transgenik organizmalar elde edilebilir.

Aşağıdaki olaylardan hangisi transgenik organizmalara duyulan ihtiyacı açıklamada kullanılamaz?


A)Tarımda pestisit kullanımını artırmak
B) Küresel açlık sorununa çare bulmak
C) Tuz toleransı yüksek bitkiler oluşturabilmek
D) Vitamin oranı yüksek bitkiler oluşturabilmek
E) Toprak ve suyun kirlenmesini önlemek

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:50:09
  1. Transgenik organizmalar, bir canlıdan başka bir canlıya gen aktarılarak elde edilen canlılardır.
  2. Transgenik organizmalara duyulan ihtiyaç, küresel açlık sorununa çare bulmak, tuz toleransı yüksek bitkiler oluşturabilmek ve vitamin oranı yüksek bitkiler oluşturabilmek gibi nedenlerle ortaya çıkmıştır.
  3. Pestisitler, bitkileri zararlılardan korumak için kullanılan kimyasallardır.
  4. Transgenik organizmalar, pestisit kullanımına duyulan ihtiyacı artırmaz, aksine azaltabilir.
  5. Bu nedenle, "Tarımda pestisit kullanımını artırmak", transgenik organizmalara duyulan ihtiyacı açıklamada kullanılamaz.

Cevap: A) Tarımda pestisit kullanımını artırmak