Aşağıdakilerden hangisi bakteri ve serçe için ortak bir özellik değildir?A)Solunum yapmakB) Boşaltım organına sahip olmakC) Hareket etmekD) ÜremekE) Metabolik faaliyetlerde bulunmak

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

Aşağıdakilerden hangisi bakteri ve serçe için ortak bir özellik değildir?


A)Solunum yapmak
B) Boşaltım organına sahip olmak
C) Hareket etmek
D) Üremek
E) Metabolik faaliyetlerde bulunmak

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:38:39

1. Adım: Bakteriler ve serçelerin ortak özelliklerini belirleme:

  • Solunum yapmak: Her ikisi de oksijen kullanarak enerji üretir.
  • Hareket etmek: Her ikisi de hareket edebilir.
  • Üremek: Her ikisi de üreyebilir ve yavrularını büyütebilir.
  • Metabolik faaliyetlerde bulunmak: Her ikisi de büyüme, gelişme ve üreme gibi metabolik faaliyetlerde bulunur.

2. Adım: Bakteriler ve serçelerin farklı özelliklerini belirleme:

  • Boşaltım sistemi: Bakteriler boşaltım organlarına sahip değildir, ancak serçelerin böbrekleri ve mesanesi gibi boşaltım organları vardır.

Cevap:

Bakteriler ve serçe için ortak bir özellik olmayan tek özellik boşaltım organına sahip olmaktır.