Melez bir DNA molekülü ağır azotlu ortamda üç defa eşlenirse oluşan DNA'lardaki normal ipliklerin ağır ipliklere oranı kaçtır?A)1/2B) 1/3C) 1/7D) 1/15E) 2/15

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Melez bir DNA molekülü ağır azotlu ortamda üç defa eşlenirse oluşan DNA'lardaki normal ipliklerin ağır ipliklere oranı kaçtır?


A)1/2
B) 1/3
C) 1/7
D) 1/15
E) 2/15

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:58
 1. DNA molekülü, genetik bilginin saklandığı bir yapıdır.
 2. DNA molekülü, adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C) olmak üzere dört çeşit bazdan oluşur.
 3. DNA molekülü, birbirine bağlı iki iplikten oluşur.
 4. DNA eşlenmesi, DNA molekülünün kopyalanma sürecidir.
 5. DNA eşlenmesi sırasında, DNA molekülünün iki ipliği ayrılır ve her iplik yeni bir iplik oluşturmak için kalıp görevi görür.
 6. Eşlenen DNA moleküllerinde, bir iplik eski, diğer iplik ise yeni olur.
 7. Ağır azotlu ortam, DNA molekülünde bulunan azot atomlarının ağırlığının arttırıldığı bir ortamdır.
 8. Ağır azotlu ortamda DNA eşlenmesi yapıldığında, yeni iplikler ağır azotlu bazlardan oluşur.
 9. Soruda verilen durumda, melez bir DNA molekülü ağır azotlu ortamda üç defa eşlenmektedir.
 10. İlk eşlenmede, yeni iplikler %50 ağır azotlu baz, %50 normal baz içerir.
 11. İkinci eşlenmede, yeni iplikler %25 ağır azotlu baz, %75 normal baz içerir.
 12. Üçüncü eşlenmede, yeni iplikler %12,5 ağır azotlu baz, %87,5 normal baz içerir.
 13. Dolayısıyla, oluşan DNA'lardaki normal ipliklerin ağır ipliklere oranı 87,5/12,5 = 7'dir.

Cevap: D) 1/15