Bilim araştırma merkezlerinden TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, CERN, NASA, ESA gibi kurumlar fizik bilimine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır.Buna göre hangisi fizik bilimine sağlanan katkılardan değildir?A)İnternet ağının oluşturulmasıB) Atom altı parçacık ailesinin keşfedilmesiC) İnsansız casus uçaklarının üretilmesiD) Nükleer enerji ile elektrik üretiminin yapılmasıE) Birçok insana iş sahasının açılması

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54

Bilim araştırma merkezlerinden TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, CERN, NASA, ESA gibi kurumlar fizik bilimine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Buna göre hangisi fizik bilimine sağlanan katkılardan değildir?


A)İnternet ağının oluşturulması
B) Atom altı parçacık ailesinin keşfedilmesi
C) İnsansız casus uçaklarının üretilmesi
D) Nükleer enerji ile elektrik üretiminin yapılması
E) Birçok insana iş sahasının açılması

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:23:18

TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, CERN, NASA, ESA gibi kurumlar fizik bilimine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır.

İnternet ağının oluşturulması, atom altı parçacık ailesinin keşfedilmesi, insansız casus uçaklarının üretilmesi ve nükleer enerji ile elektrik üretiminin yapılması fizik bilimine sağlanan katkılardandır.

Birçok insana iş sahasının açılması fizik bilimine sağlanan bir katkı değildir.

Cevap: E) Birçok insana iş sahasının açılması