I. Farklı karakter bakımından homozigot ırklar arasında çaprazlama yapılmasıII. Bir organizmanın hücrelerindeki kromozom sayısının 3n veya daha fazla olmasıIII. Biyoteknolojik yöntemlerle bir canlıya ait genetik bilginin başka bir canlıya aktarılmasıIV. Üstün özelliklere sahip hayvanlardan alınan yumurta ve spermlerin dış ortamda birleştirilmesiAşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?A)MelezlemeB) Gen aktarımıC) Yapay döllenmeD) DNA parmak iziE) Poliploidi

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

I. Farklı karakter bakımından homozigot ırklar arasında çaprazlama yapılması

II. Bir organizmanın hücrelerindeki kromozom sayısının 3n veya daha fazla olması

III. Biyoteknolojik yöntemlerle bir canlıya ait genetik bilginin başka bir canlıya aktarılması

IV. Üstün özelliklere sahip hayvanlardan alınan yumurta ve spermlerin dış ortamda birleştirilmesi

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?


A)Melezleme
B) Gen aktarımı
C) Yapay döllenme
D) DNA parmak izi
E) Poliploidi

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:33

Soru: I. Farklı karakter bakımından homozigot ırklar arasında çaprazlama yapılması II. Bir organizmanın hücrelerindeki kromozom sayısının 3n veya daha fazla olması III. Biyoteknolojik yöntemlerle bir canlıya ait genetik bilginin başka bir canlıya aktarılması IV. Üstün özelliklere sahip hayvanlardan alınan yumurta ve spermlerin dış ortamda birleştirilmesi

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?

A) Melezleme B) Gen aktarımı C) Yapay döllenme

Cevap: D) DNA parmak izi

Açıklama:

  • Melezleme: Farklı karakter bakımından homozigot ırklar arasında çaprazlama yapılmasıdır.
  • Gen aktarımı: Biyoteknolojik yöntemlerle bir canlıya ait genetik bilginin başka bir canlıya aktarılmasıdır.
  • Yapay döllenme: Üstün özelliklere sahip hayvanlardan alınan yumurta ve spermlerin dış ortamda birleştirilmesidir.
  • Poliploidi: Bir organizmanın hücrelerindeki kromozom sayısının 3n veya daha fazla olmasıdır.
  • DNA parmak izi: Bir bireyin genetik yapısının benzersizliğini belirlemek için kullanılan bir tekniktir.

Dolayısıyla yukarıdaki tanımlar arasında DNA parmak izi tanımı verilmemiştir.