Özdeş karelere bölünmüş şekildeki sistemde düzgün türdeş bir telden kesilerek elde edilmiş bir cisim bulunmaktadır. Buna göre bu cismin kütle merkezi hangi seçenekte doğru verilmiştir?A)(4,2)B) (3,3)C) (4,5)D) (3,5)E) (1,3)

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Özdeş karelere bölünmüş şekildeki sistemde düzgün türdeş bir telden kesilerek elde edilmiş bir cisim bulunmaktadır. 

Buna göre bu cismin kütle merkezi hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A)(4,2)
B) (3,3)
C) (4,5)
D) (3,5)
E) (1,3)

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:30:38
  • Özdeş karelere bölünmüş düzgün bir sistemde bir cismin kütle merkezi, cismin ağırlığının eşit olarak dağıldığı noktadır.
  • Konununuzda cisim bir telden kesilerek oluşturulmuştur.
  • Cismin kütle merkezi, cisim içinde düşey ve yatay çizgilerin kesiştiği noktada bulunur.
  • Düzgün bir telden kesildiğine göre, cismin kütle merkezi her yönden ağırlık dağılımında eşittir.
  • Bu nedenle cevapta yatay ve düşey çizgilerin birleştiği nokta seçilecektir.
  • Özdeş karelere bölünmüş sistemde düşey ve yatay çizgilerin birleştiği nokta (3,3)'tür.

Cevap: B) (3,3)