BALFOUR DEKLARASYONU“Dışişleri Bakanlığı,Yahudi Siyonist beklentilerle uyum gösteren aşağıdaki bildirinin majestelerinin hükûmeti (İngiliz hükûmeti) tarafından bakanlar kuruluna sunulduğunu ve kabul edildiğini bildirmekten zevk duyarım. Majestelerinin hükûmeti, Filistin’de Yahudi halk için ulusal bir yurt kurulmasının lehindedir ve bu amaca ulaşılabilmesi için gerekenleri elinden geldiğince yapacaktır. Filistin’de bulunan Yahudi olmayan toplumların medeni ve dinî haklarına yönelik hiçbir tarafgirlik ve herhangi bir ülkedeki Yahudilerin sahip olduğu haklara ve siyasi konuma halel getirilmesine meydan verilmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Saygılarımla ''    A. James Balfour           Yukarıda 20. yüzyılda Orta Doğu’daki gelişmelere yönelik İngiliz hükümetinin yayınladığı bildirge metni  ve Filistin’e Yahudi göçünü konu alan bir tablo yer almaktadır.Orta Doğu’da yaşanan bu gelişmelere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?A)Osmanlı Devleti’nden sonra bölgenin demografik yapısı değişikliğe uğramıştır.B) Bölgede siyasi dengeler değişmeye başlamıştır.C) Bölgede çatışma ihtimali güçlenmiştir.D) Batılı devletler bölgenin siyasi hayatına müdahale etmiştir.E) Batılı devletler Filistin’de taraflar arasında eşit davranmıştır.

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53
Ödev Yardım Forum

 

BALFOUR DEKLARASYONU

“Dışişleri Bakanlığı,

Yahudi Siyonist beklentilerle uyum gösteren aşağıdaki bildirinin majestelerinin hükûmeti (İngiliz hükûmeti) tarafından bakanlar kuruluna sunulduğunu ve kabul edildiğini bildirmekten zevk duyarım. Majestelerinin hükûmeti, Filistin’de Yahudi halk için ulusal bir yurt kurulmasının lehindedir ve bu amaca ulaşılabilmesi için gerekenleri elinden geldiğince yapacaktır. Filistin’de bulunan Yahudi olmayan toplumların medeni ve dinî haklarına yönelik hiçbir tarafgirlik ve herhangi bir ülkedeki Yahudilerin sahip olduğu haklara ve siyasi konuma halel getirilmesine meydan verilmeyeceğinin bilinmesi gerekir. Saygılarımla ''    A. James Balfour           

Yukarıda 20. yüzyılda Orta Doğu’daki gelişmelere yönelik İngiliz hükümetinin yayınladığı bildirge metni  ve Filistin’e Yahudi göçünü konu alan bir tablo yer almaktadır.

Orta Doğu’da yaşanan bu gelişmelere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A)Osmanlı Devleti’nden sonra bölgenin demografik yapısı değişikliğe uğramıştır.
B) Bölgede siyasi dengeler değişmeye başlamıştır.
C) Bölgede çatışma ihtimali güçlenmiştir.
D) Batılı devletler bölgenin siyasi hayatına müdahale etmiştir.
E) Batılı devletler Filistin’de taraflar arasında eşit davranmıştır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.