Eşit kütleli X, Y, Z maddelerinin hacimleri arasındaki ilişki V1 < V2 = V3 'tür.Buna göre maddelerin özkütleleri d1, d2 ve d3 arasındaki ilişki nedir?A)d1 < d2 = d3B) d1 = d2 = d3C) d2 = d3 < d1D) d2 < d3 < d1E) d2 < d3 = d1

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54

Eşit kütleli X, Y, Z maddelerinin hacimleri arasındaki ilişki 
V< V2 = V3 'tür.

Buna göre maddelerin özkütleleri d1, d2 ve d3 arasındaki ilişki nedir?


A)d< d= d3
B) d= d= d3
C) d= d< d1
D) d< d< d1
E) d< d= d1

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:23:29
 1. Özkütle, bir maddenin birim hacme düşen kütlesidir.
 2. Soruda verilen bilgiler şunlardır:
  • X, Y, Z maddelerinin kütleleri eşittir.
  • X maddesinin hacmi en küçüktür ve V1 ile gösterilir.
  • Y ve Z maddelerinin hacimleri birbirine eşittir ve V2 ile gösterilir.
 3. Özkütle formülü:
  • Özkütle = Kütle / Hacim
 4. X maddesi için:
  • Özkütle = Kütle / V1
 5. Y maddesi için:
  • Özkütle = Kütle / V2
 6. Z maddesi için:
  • Özkütle = Kütle / V2
 7. Kütlelerin eşit olduğunu biliyoruz, bu nedenle:
  • Özkütle = Kütle / V1 = Kütle / V2 = Kütle / V3
 8. Bu nedenle, d2 = d3 ve d2 < d1 olduğunu söyleyebiliriz.

Cevap: C) d2 = d3 < d1