I. Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı yer.II. Zamanla bir baskın türün yerini yeni bir baskın türün almasıdır.III. Bir bölgede yaşayan tüm bitkiler.IV. Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktur.Aşağıdaki ekolojik kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?A)FloraB) PopülasyonC) BiyosferD) SüksesyonE) Habitat

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

I. Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı yer.

II. Zamanla bir baskın türün yerini yeni bir baskın türün almasıdır.

III. Bir bölgede yaşayan tüm bitkiler.

IV. Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktur.

Aşağıdaki ekolojik kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda verilmemiştir?


A)Flora
B) Popülasyon
C) Biyosfer
D) Süksesyon
E) Habitat

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:47:50

1. Adım: Kavramları Tanımla

  • Flora: Bir bölgede yaşayan tüm bitkiler.
  • Popülasyon: Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluktur.
  • Biyosfer: Dünya üzerinde yaşamın olduğu tüm alan.
  • Süksesyon: Zamanla bir baskın türün yerini yeni bir baskın türün almasıdır.
  • Habitat: Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı yer.

2. Adım: Belirleyici Özelikleri Karşılaştır

  • Flora, yalnızca bitkileri kapsar.
  • Popülasyon, aynı türe ait bireyleri kapsar.
  • Biyosfer, tüm yaşamı kapsar.
  • Süksesyon, zamanla gerçekleşen bir değişikliktir.
  • Habitat, bir organizmanın doğal yaşam alanıdır.

3. Adım: Cevabı Belirle

Yukarıda verilen tanımların arasında Biyosfer'in tanımı bulunmamaktadır.

Cevap: C) Biyosfer