Gazâlî'nin “El-Münkız Mine'd-Dalâl” adlı eserinde, Hz. Ali’nin “Hakkı adamla bilemezsin önce hakkı tanı, o münasebetle ehlini de tanırsın. Akıllı adam esasen aklı tanır. Bir söz işittiği vakit ona bakar. Hak ise kabul eder.” şeklindeki buyruğuna yer verilmiştir.Buna göre bir bilginin hakikat olup olmadığının anlaşılmasında aşağıdaki hangi iki kavram arasında bağ kurulması gerekir?A)Bilgi ile inançB) Bilgi ile itaatC) İtaat ile inançD) Akıl ile imanE) Akıl ile hak

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Gazâlî'nin “El-Münkız Mine'd-Dalâl” adlı eserinde, Hz. Ali’nin “Hakkı adamla bilemezsin önce hakkı tanı, o münasebetle ehlini de tanırsın. Akıllı adam esasen aklı tanır. Bir söz işittiği vakit ona bakar. Hak ise kabul eder.” şeklindeki buyruğuna yer verilmiştir.

Buna göre bir bilginin hakikat olup olmadığının anlaşılmasında aşağıdaki hangi iki kavram arasında bağ kurulması gerekir?


A)Bilgi ile inanç
B) Bilgi ile itaat
C) İtaat ile inanç
D) Akıl ile iman
E) Akıl ile hak

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:57
  1. Gazâlî'nin "El-Münkız Mine'd-Dalâl" adlı eserinde, Hz. Ali'nin bir sözüne yer verilmiştir.
  2. Hz. Ali, "Hakkı adamla bilemezsin, önce hakkı tanı, o münasebetle ehlini de tanırsın. Akıllı adam esasen aklı tanır. Bir söz işittiği vakit ona bakar. Hak ise kabul eder." demiştir.
  3. Bu söz, bir bilginin hakikat olup olmadığının anlaşılmasında, akıl ile hak arasında bir bağ kurulması gerektiğini göstermektedir.
  4. Akıl, bir insanın mantıksal düşünme yeteneğidir.
  5. Hak ise, doğru olan ve gerçek olan şeydir.
  6. Bir bilginin hakikat olup olmadığını anlamak için, aklımızı kullanarak onu sorgulamalı ve gerçek olanı ayırt etmeliyiz.

Cevap: E) Akıl ile hak