Dalgalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A)Dalgalar titreşim ve ilerleme doğrultularının durumlarına göre ikiye ayrılır.B) Dalganın oluşumunda, sarsılan ortamın parçacıkları dalganın ilerleme yönüne dik olarak hareket ediyorsa bu tip dalgalara enine dalgalar denir.C) Dalganın oluşumunda ortamın parçacıklarının hareket doğrultusu ile dalganın ilerleme doğrultusu aynı ise bu tip dalgalara boyuna dalgalar denir.D) Eşit aralıklarla oluşturulan sarsıntılar sonucunda oluşan dalgalara periyodik dalgalar denir.E) Art arda gelen iki dalga tepesi arasındaki uzaklık genlik olarak ifade edilir.

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55

Dalgalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Dalgalar titreşim ve ilerleme doğrultularının durumlarına göre ikiye ayrılır.
B) Dalganın oluşumunda, sarsılan ortamın parçacıkları dalganın ilerleme yönüne dik olarak hareket ediyorsa bu tip dalgalara enine dalgalar denir.
C) Dalganın oluşumunda ortamın parçacıklarının hareket doğrultusu ile dalganın ilerleme doğrultusu aynı ise bu tip dalgalara boyuna dalgalar denir.
D) Eşit aralıklarla oluşturulan sarsıntılar sonucunda oluşan dalgalara periyodik dalgalar denir.
E) Art arda gelen iki dalga tepesi arasındaki uzaklık genlik olarak ifade edilir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:27:24
  1. Dalgalar, titreşim ve ilerleme doğrultularının durumlarına göre ikiye ayrılır: enine ve boyuna dalgalar.
  2. Enine dalgalarda, ortamın parçacıkları dalganın ilerleme yönüne dik olarak hareket ederken, boyuna dalgalarda ortamın parçacıklarının hareket doğrultusu ile dalganın ilerleme doğrultusu aynı olur.
  3. Periyodik dalgalar, eşit aralıklarla oluşan sarsıntılar sonucunda oluşur. Yani belirli bir düzen ve süreklilik ile oluşan dalgalardır.
  4. Genlik, art arda gelen iki dalga tepesi arasındaki uzaklığa denir. Dalganın gücü ile alakalı bir kavramdır ve genlik arttıkça dalga güçlenir.

Bu nedenle, "Art arda gelen iki dalga tepesi arasındaki uzaklık genlik olarak ifade edilir." ifadesi yanlıştır. Genlik, iki dalga tepesi arasındaki uzaklık değil, iki dalga teknesi arasındaki uzaklıktır.