Bir insanda kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan insülin hormonuI. gen klonlamaII. poliploidiIII. hayvanlardan izole etmegibi çalışmalardan hangileri ile elde edilir?A)Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız IIID) I ve IIIE) I , II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Bir insanda kan şekerinin düzenlenmesini sağlayan insülin hormonu

I. gen klonlama

II. poliploidi

III. hayvanlardan izole etme

gibi çalışmalardan hangileri ile elde edilir?


A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I , II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:29

1. Adım: Kan şekerinin düzenlenmesinde insülin hormonunun rolünü anlayın.

  • İnsülin hormonu, pankreastaki beta hücreleri tarafından üretilir.
  • İnsülin, kan şekerinin hücrelere girmesine yardımcı olur.
  • Kan şekerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar.

2. Adım: İnsülin hormonu elde etme yöntemlerini öğrenin.

  • Gen klonlama: Bu yöntemde, insülin hormonunu üreten gen bir bakteri veya maya gibi bir organizmaya aktarılır. Daha sonra, bu organizma insülin hormonu üretmeye başlar.
  • Poliploidi: Bu yöntemde, bir bitkinin kromozom sayısı iki veya daha fazla katına çıkarılır. Bu sayede, bitki daha fazla insülin hormonu üretmeye başlar.
  • Hayvanlardan izole etme: Bu yöntemde, insülin hormonu hayvanlardan izole edilir. Bu yöntem, genellikle sığır veya domuzlardan insülin hormonu elde etmek için kullanılır.

3. Adım: Sorudaki seçenekleri inceleyin.

  • A) Yalnız I: Gen klonlama, insülin hormonunu elde etme yöntemlerinden biridir.
  • B) Yalnız II: Poliploidi, insülin hormonunu elde etme yöntemlerinden biridir.
  • C) Yalnız III: Hayvanlardan izole etme, insülin hormonunu elde etme yöntemlerinden biridir.
  • D) I ve II: Gen klonlama ve poliploidi, insülin hormonunu elde etme yöntemleridir. E) I, II ve III: Gen klonlama, poliploidi ve hayalardan izole etme, insülin hormonunu elde etme yöntemleridir.

4. Adım: Doğru cevabı seçin.

Sorunun cevabı E) I, II ve III'tür. Çünkü insülin hormonu, gen klonlama, poliploidi ve hayvanlardan izole etme gibi yöntemlerle elde edilebilir.