Bir hücre içindeI. LaktozII. NişastaIII. ProteinIV. Yağmoleküllerinden hangileri hidroliz edilerek monomerlerine parçalandığında sitoplazma pH'sı düşer?A)Yalnız IIIB) I ve IIC) II ve IIID) III ve IVE) II, III ve IV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

Bir hücre içinde

I. Laktoz

II. Nişasta

III. Protein

IV. Yağ

moleküllerinden hangileri hidroliz edilerek monomerlerine parçalandığında sitoplazma pH'sı düşer?


A)Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
E) II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:40:38
  1. Hücre içinde dört molekül türü veriliyor: Laktoz, Nişasta, Protein, Yağlar.

  2. Hidroliz, su molekülünün yardımıyla o molekülü oluşturan daha küçük moleküllere parçalanma olayıdır.

  3. Sitoplazma, hücrenin çekirdek dışındaki kısmıdır.

  4. pH değeri, bir ortamın asitliği veya bazıklığını ölçen bir değerdir. pH değeri 0-14 arasındadır. 0 en asidik, 14 en bazik değerlerdir.

  5. Proteinler ve Yağlar hidroliz edilerek monomerlerine parçalandığında sitoplazma pH'sı azalır ve asitli bir ortam oluşur.

  6. Cevap: D) III ve IV