I. Hafıza bozukluklarıII. Yürüme ve denge bozukluklarıIII. Koma veya felçYukarıda verilenlerden hangileri alkol ve madde bağımlılığının sinir sistemi üzerindeki  etkilerinden olabilir?A)Yalnız IB) I ve IIC) I ve IIID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:01

I. Hafıza bozuklukları

II. Yürüme ve denge bozuklukları

III. Koma veya felç

Yukarıda verilenlerden hangileri alkol ve madde bağımlılığının sinir sistemi üzerindeki  etkilerinden olabilir?


A)Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:46:42

1. Adım: Soruyu ve cevap şıklarını oku.

  • Soru: Yukarıda verilenlerden hangileri alkol ve madde bağımlılığının sinir sistemi üzerindeki etkilerinden olabilir?
  • Cevap Şıkları: A) Yalnız I, B) I ve II, C) I ve III, D) II ve III, E) I, II ve III.

2. Adım: Her bir cevap şıkkını ayrı ayrı incele.

  • A) Yalnız I: Bu cevap şıkkı yalnızca hafıza bozukluklarının alkol ve madde bağımlılığının sinir sistemi üzerindeki etkilerinden biri olduğunu söylüyor. Ancak, soru hangi etkilerin birlikte veya ayrı ayrı olabileceğini sorduğu için bu cevap şıkkı doğru değildir.
  • B) I ve II: Bu cevap şıkkı hem hafıza bozukluklarının hem de yürüyüş ve denge bozukluklarının alkol ve madde bağımlılığının sinir sistemi üzerindeki tek etkisinden biri olduğunu söylüyor. Ancak, koma veya felç de bu tür bağımlılıkların olası etkilerden biridir. Bu nedenle, B seçeneği de yanlıştır.
  • C) I ve III: Bu cevap şıkkı hafıza bozuklukları ile koma veya felcin alkol ve madde bağımlılığının sinir sistemi üzerindeki olası etkileri olduğunu söylüyor. Ancak, soru sinir sisteminin _*üzerindeki etkilerinin birlikte veya ayrı ayrı olduğunu sorduğu için bu cevap da eksiktir._
  • D) II ve III: Bu seçenek de bir cevap seçeneği olmakla beraber tam olarak sorunun sorduğunu yanıtıylemediği için doğru değildir.
  • E) I, II ve III: Bu cevap şıkkı hafıza bozuklukları, yürüyüş ve denge bozuklukları ve koma veya felcin alkol ve madde bağımlılığının sinir sistemi üzerindeki etkilerinden olabileceğini söylüyor. Bu doğru bir cevap şıkkıdır.

3. Adım: Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkıdır.