12 kg kütleli cisim P-R arasında titreşim hareketi yapmaktadır. Cisme ait konum-zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir.Buna göre şekildeki konumdan geçtikten 1 s sonra cisme etki eden kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur?(π=3)A)50B) 52C) 53D) 54E) 55

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

12 kg kütleli cisim P-R arasında titreşim hareketi yapmaktadır. Cisme ait konum-zaman grafiği şekildeki gibi verilmiştir.

Buna göre şekildeki konumdan geçtikten 1 s sonra cisme etki eden kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur?(π=3)


A)50
B) 52
C) 53
D) 54
E) 55

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:33:42
 • 12 kg kütleli bir cisim P-R arasında titreşim hareketi yapıyor.

 • Cismin Konum-Zaman Grafiği

  • Cismin konumunu zaman içinde gösteren bir grafiktir.
  • Grafiğin yatay ekseni zamanı gösterir, dikey ekseni ise cismin konumunu belirtir.
 • Cismin Konumu

  • Cismin P noktasında olduğu belirtilmiştir.
 • Cismin Hareketi

  • Cisim, P noktasından R noktasına doğru ilerliyor, ardından R noktasından P noktasına geri dönüyor.
 • 1 Saniye Sonra Cismin Konumu

  • Cisim, 1 saniye sonra P noktasından R noktasına doğru ilerliyse ve cismin hızı
   • cismin hızı=x(t)-x(t-1)/1=(4sinπt)-(-4sinπ(t-1))/1=2√3
  • Cisme etkiyen kuvvet, cismin kütlesinin ve ivmesinin çarpımıdır.
  • Ivmenin formülü: a= (x(t)-x(t-1))/1=(-4πsinπt)+(-4πsinπ(t-1))/1=0
 • F=m.a F=12 kg . 0 Newton ,Cevap: 0 Newton