Spermatogenez ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi  yanlıştır?A)Sperm hücreleri seminifer tüpçüklerinde üretilir.B) Spermatogoniumlar mayozla çoğalarak sayılarını artırır.C) Birincil spermatositler mayoz geçirir.D) Mayoz I sonunda oluşan hücrelere ikincil spermatit adı verilir.E) Mayoz II sonunda oluşan hücrelere spermatit adı verilir.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:01

Spermatogenez ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi  yanlıştır?


A)Sperm hücreleri seminifer tüpçüklerinde üretilir.
B) Spermatogoniumlar mayozla çoğalarak sayılarını artırır.
C) Birincil spermatositler mayoz geçirir.
D) Mayoz I sonunda oluşan hücrelere ikincil spermatit adı verilir.
E) Mayoz II sonunda oluşan hücrelere spermatit adı verilir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:44:35
  1. Spermatogenez, erkek üreme hücresi olan spermin üretilmesi işlemidir.

  2. Süreç, testisler içindeki seminifer tüpçüklerinde gerçekleşir.

  3. Spermatogoniumlar, seminifer tüpçüklerinin iç çeperinde bulunan hücrelerdir.

  4. Spermatogoniumlar, mitozla çoğalarak sayılarını artırır ve yeni spermatogoniumlar oluşturur.

  5. Daha sonra, bazı spermatogoniumlar mayoy geçirerek birincil spermatositlere dönüşür.

  6. Birincil spermatositler, iki kademeli mayoza girer ve dört ikinci spermatsite oluşturur.

  7. İkincil spermatitler daha sonra spermatitlere dönüşürler.

  8. Son olarak, spermatitler, spermlere dönüşür ve testislerden dışarı salınır.

Bu nedenle, B şıkkındaki "Spermatogoniumlar mayozla çoğalarak sayılarını artırır" ifadesi yanlıştır.

Cevap: B) Spermatogoniumlar mayozla çoğalarak sayılarını artırır.