I. Transformatörler doğru akımla çalışmaz.II. Kondansatörler , seri bağlı devrelerde alternatif akımı iletmez.III. Elektrikle yüklü bir kondansatör doğru akımı iletmez.IV. Bir doğru akım devresindeki bileşke dirence , empedans denir.yargılarından hangileri doğrudur?A)Yalnız IB) Yalnız IIIC) Yalnız IVD) II ve IVE) I , II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57

I. Transformatörler doğru akımla çalışmaz.

II. Kondansatörler , seri bağlı devrelerde alternatif akımı iletmez.

III. Elektrikle yüklü bir kondansatör doğru akımı iletmez.

IV. Bir doğru akım devresindeki bileşke dirence , empedans denir.

yargılarından hangileri doğrudur?


A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız IV
D) II ve IV
E) I , II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:32:30
  1. Adım: Transformatörler, alternatif akımı bir gerilimden diğerine dönüştürmek için kullanılan cihazlardır. Doğru akımla çalışmazlar çünkü doğru akımda gerilim sabittir ve dönüştürülemez.

  2. Adım: Kondansatörler, elektrik yükünü depolayan cihazlardır. Seri bağlı devrelerde alternatif akımı iletirler, ancak doğru akımı iletmezler. Bunun sebebi doğru akımın yönünün değişmemesinden dolayı kondansatörde yük depolayamamasıdır.

  3. Adım: Bir doğru akım devresindeki bileşke dirence empedans denir. Empedans, direncin yanı sıra endüktans ve kapasitansı da içeren bir kavramdır.

Bu nedenle, cevap: E) I, II ve III'tür.