Thales, Milet (Aydın)'te yaşamıştır. Felsefe alanında, evreni açıklarken tüm varlıkların “su”dan oluştuğunu savunmuştur. Milet okulunu kurmuştur. Felsefenin yanı sıra matematik, astronomi alanında çalışmaları vardır.Herakleitos, Efes (İzmir)'te yaşamıştır. Evrenin ilk ilkesi olarak “ateş”i ileri sürmüştür. Değişim ile ilgili düşünceleriyle çağların ötesine geçen bir etki bırakmıştır.Aşağıdakilerden hangisi Thales ve Herakleitos için söylenebilecek ortak bir yargı değildir?A)Anadolu'da yaşamış filozoflardır.B) Değişim ile ilgili düşünceye sahiptirler.C) Varlığın mahiyeti problemine cevap aramışlardır.D) Evrenin ilk ilkesini açıklarken doğadaki varlıklara başvurmuşlardır.E) Doğayı gözlemlemeleri felsefelerini oluşturmada etkili olmuştur..

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Thales, Milet (Aydın)'te yaşamıştır. Felsefe alanında, evreni açıklarken tüm varlıkların “su”dan oluştuğunu savunmuştur. Milet okulunu kurmuştur. Felsefenin yanı sıra matematik, astronomi alanında çalışmaları vardır.

Herakleitos, Efes (İzmir)'te yaşamıştır. Evrenin ilk ilkesi olarak “ateş”i ileri sürmüştür. Değişim ile ilgili düşünceleriyle çağların ötesine geçen bir etki bırakmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Thales ve Herakleitos için söylenebilecek ortak bir yargı değildir?


A)Anadolu'da yaşamış filozoflardır.
B) Değişim ile ilgili düşünceye sahiptirler.
C) Varlığın mahiyeti problemine cevap aramışlardır.
D) Evrenin ilk ilkesini açıklarken doğadaki varlıklara başvurmuşlardır.
E) Doğayı gözlemlemeleri felsefelerini oluşturmada etkili olmuştur..

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:26
  1. Thales ve Herakleitos, Anadolu'da yaşamış filozoflardır.

2. Thales, evrenin ilk ilkesi olarak "su"yu ileri sürmüştür. Herakleitos ise, evrenin ilk ilkesi olarak "ateş"i ileri sürmüştür.

  1. Thales ve Herakleitos, evrenin ilk ilkesini açıklarken doğadaki varlıklara başvurmuşlardır.

4. Thales ve Herakleitos, doğayı gözlemlemeleri felsefelerini oluşturmada etkili olmuştur.

5. Thales ve Herakleitos, varlığın mahiyeti problemine cevap aramışlardır.

6. Thales ve Herakleitos, değişim ile ilgili düşünceye sahip değillerdir.

Cevap: B) Değişim ile ilgili düşünceye sahiptirler.