Aynı düzlemde hareket eden L aracı kuzeye , K aracı doğuya doğru 5 m/s lik sabit hızlarla hareket ediyorlar.Buna göre L aracının sürücüsü K aracını hangi hız ve yönde görür?   A)Kuzeybatı yönünde 5(qrt2) m/sB) DuruyorC) Güneybatı yönünde 5(qrt2) m/sD) Güneydoğu yönünde 5(qrt2) m/sE) Kuzeydoğu yönünde 5(qrt2) m/s

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56
Ödev Yardım Forum

Aynı düzlemde hareket eden L aracı kuzeye , K aracı doğuya doğru 5 m/s lik sabit hızlarla hareket ediyorlar.

Buna göre L aracının sürücüsü K aracını hangi hız ve yönde görür?   


A)Kuzeybatı yönünde 5(qrt2) m/s
B) Duruyor
C) Güneybatı yönünde 5(qrt2) m/s
D) Güneydoğu yönünde 5(qrt2) m/s
E) Kuzeydoğu yönünde 5(qrt2) m/s

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:30:56

Soru:

 • L aracı kuzeye doğru 5 m/s hızla gidiyor.
 • K aracı doğuya doğru 5 m/s hızla gidiyor.

L aracının sürücüsü K aracını hangi hız ve yönde görür?

Cevap: D) Güneydoğu yönünde 5(qrt2) m/s

Adımlar:

 1. L aracının sürücüsü, K aracını 5 m/s kuzeye ve 5 m/s doğuya hareket ederken görür. Bu, dikdörtgen bir üçgenin kenarlarıdır.
 2. Dikdörtgenin köşegeninin uzunluğu, üçgenin kenarlarının uzunluklarının kareköküne eşittir. Bu durumda:
  • Dikdörtgenin köşesi: L aracının sürücüsünün gördüğü hızdır.
  • Yatay kenar: K aracının doğuya doğru hareket ettiği hızdır (5 m/s).
  • Dikey kenar: K aracının kuzeye doğru hareket ettiği hızdır (5 m/s).
 3. Dikdörtgenin köşegeninin uzunluğunu bulmak için, yatay ve dikey kenarların uzunluklarının kareköklerini topluyoruz: 5 m/s ve 5 m/s.
Köşegen uzunluğu = √(yatay kenar² + dikey kenar²)
Köşegen uzunluğu = √(5² + 5²)
Köşegen uzunluğu = √(25 + 25)
Köşegen uzunluğu = √50
Köşegen uzunluğu = 5√2 m/s
 1. Dikdörtgenin köşesi, L aracının sürücüsünün gördüğü hızdır. Bu hız, 5√2 m/s'dir.
 2. Dikdörtgenin köşegeninin yönü, L aracının sürücüsünün gördüğü yönün açısıdır. Bu açı, 45 derecedir.

  Sonuç: L aracının sürücüsü, K aracını 5√2 m/s hızla ve 45 derecelik bir açıyla güneydoğu yönünde görür.