Aşağıdaki atom altı parçacıklar için verilen örneklerden hangisi doğrudur?           Lepton            Mezon           Baryon A)Elektron             Kaon              MüonB) Proton                Tau                MüonC) Nötron               Proton            KaonD) Foton                 Elektron         PionE) Müon                 Pion                Proton

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57

Aşağıdaki atom altı parçacıklar için verilen örneklerden hangisi doğrudur?

           Lepton            Mezon           Baryon 


A)Elektron             Kaon              Müon
B) Proton                Tau                Müon
C) Nötron               Proton            Kaon
D) Foton                 Elektron         Pion
E) Müon                 Pion                Proton

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:35:00

Leptonlar, mezonlar ve baryonlar atom altı parçacıklardır. Bu parçacıklar atomları, atomlar da tüm maddeleri oluşturur. Leptonlar arasında elektronlar, müonlar ve taular bulunur. Elektronlar negatif yüklü, müonlar ve taular ise sırasıyla pozitif ve negatif yüklü leptonlardır. Mezonlar arasında kaonlar ve pionlar bulunur. Kaonlar negatif, nötr ve pozitif yüklü olabilirken, pionlar yalnızca negatif ve pozitif yüklü olabilir. Baryonlar arasında protonlar ve nötronlar bulunur. Protonlar pozitif yüklü, nötronlar ise nötr yüklüdür.

Bu soruda, verilen örneklerden hangisinin doğru olduğu sorulmaktadır.

A seçeneğinde elektron bir lepton, kaon bir mezon ve müon bir leptondur. Elektron ve müon doğru örneklerdir, ancak kaon yanlıştır.

B seçeneğinde proton bir baryon, tau bir lepton ve müon bir leptondur. Müon ve tau doğru örneklerdir, ancak proton yanlıştır.

C seçeneğinde nötron bir baryon, proton bir baryon ve kaon bir mezondu. Proton ve nötron doğru örneklerdir, ancak kaon yanlıştır.

D seçeneğinde foton bir ışık parçacığı (elektromanyetik dalga) ve diğerleri yanlıştır.

E seçeneğinde müon bir lepton, pion bir mezon ve proton bir baryondur. Proton, müon, pion doğru örneklerdir dolayısıyla cevabımız budur.

Dolayısıyla, cevap E şıkkıdır.