Başlangıçta ozmotik denge halinde olan bir hücrede protein sentezi artmaya başlamıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?A)Hücrenin emme kuvveti azalır.B) Hücreden dışarıya su çıkışı olur.C) Ribozom faaliyeti artar.D) Hücrenin ozmotik basıncı azalır.E) Hücre dışarıdan su alır.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Başlangıçta ozmotik denge halinde olan bir hücrede protein sentezi artmaya başlamıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?


A)Hücrenin emme kuvveti azalır.
B) Hücreden dışarıya su çıkışı olur.
C) Ribozom faaliyeti artar.
D) Hücrenin ozmotik basıncı azalır.
E) Hücre dışarıdan su alır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:41:44

Başlangıçta ozmotik denge halinde olan bir hücrede protein sentezi artmaya başlamıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

  • Hücrenin protein sentezi artarsa, hücrenin emme kuvveti azalır. Bu, hücrenin dışarıdan su alma yeteneğinin azalması anlamına gelir.
  • Artan protein sentezi, hücreden dışarıya su çıkışı olmasına neden olur. Bu, hücrenin içindeki suyun dışarıya doğru hareket etmesi anlamına gelir.
  • Protein sentezinin artması, ribozom faaliyetinin artmasına neden olur. Bu, ribozomların daha fazla protein üretmesi anlamına gelir.
  • Protein sentezinin artması, hücrenin ozmotik basıncının artmasına neden olur. Bu, hücrenin içindeki suyun dışarıya doğru hareket etme eğiliminin artması anlamına gelir.

Dolayısıyla, hücre dışarıdan su almaz.

Cevap: E) Hücre dışarıdan su alır.