Rousseau'ya göre insanların tarım ve özel mülkiyetin ortaya çıkışından beri özgür yaşamalarının koşulu bir araya gelip kendi iradeleriyle bağlandıkları bir devlet kurmalarıdır. Bu genel bir uzlaşıdır.Bu parçadan aşağıdaki ifadelerin hangisine ulaşılabilir?A)Devletin doğal olarak var olduğuB) Devletin toplum sözleşmesi ile ortaya çıktığıC) Devletin bir hizmet organı olduğuD) Devleti toplumun ileri gelen belirli bir kesiminin oluşturduğuE) Devlet kurmanın kutsal bir görev olduğu

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Rousseau'ya göre insanların tarım ve özel mülkiyetin ortaya çıkışından beri özgür yaşamalarının koşulu bir araya gelip kendi iradeleriyle bağlandıkları bir devlet kurmalarıdır. Bu genel bir uzlaşıdır.

Bu parçadan aşağıdaki ifadelerin hangisine ulaşılabilir?


A)Devletin doğal olarak var olduğu
B) Devletin toplum sözleşmesi ile ortaya çıktığı
C) Devletin bir hizmet organı olduğu
D) Devleti toplumun ileri gelen belirli bir kesiminin oluşturduğu
E) Devlet kurmanın kutsal bir görev olduğu

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:46

1. Adım: Rousseau'nun Görüşü

  • Jean-Jacques Rousseau, insanların doğal olarak özgür olduğunu ve tarım ve özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla birlikte bu özgürlüğün kaybolmaya başladığını düşünüyordu.
  • Rousseau'ya göre, insanların özgür yaşamalarının tek yolu, bir araya gelip kendi iradeleriyle bağlandıkları bir devlet kurmalarıydı.

2. Adım: Toplum Sözleşmesi

  • Rousseau, insanların bu devleti kurmak için bir "toplum sözleşmesi" yaptıklarını savunuyordu.
  • Bu sözleşmeye göre, insanlar belirli hak ve özgürlüklerinden vazgeçiyorlardı, ancak bunun karşılığında devletten koruma ve güvenlik sağlıyorlardı.

3. Cevap: B) Devletin toplum sözleşmesi ile ortaya çıktığı

  • Dolayısıyla, Rousseau'ya göre devlet, insanların kendi iradeleriyle yaptıkları bir sözleşme sonucu ortaya çıkan bir kurumdur.

Cevap: B) Devletin toplum sözleşmesi ile ortaya çıktığı