l.  Fagositozll. Ekzositozlll. PinositozIV. EndositozYukarıdaki verilenlerden hangileri hücre zar yüzeyinin kısmen de olsa küçülmesini sağlar?A)l ve IIIB) ll ve IVC) III ve IVD) I, III ve IVE) l, ll, lll ve lV

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

l.  Fagositoz

ll. Ekzositoz

lll. Pinositoz

IV. Endositoz

Yukarıdaki verilenlerden hangileri hücre zar yüzeyinin kısmen de olsa küçülmesini sağlar?


A)l ve III
B) ll ve IV
C) III ve IV
D) I, III ve IV
E) l, ll, lll ve lV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:41:34
  1. Fagosotoz: Hücrenin, çevresindeki katı parçacıkları veya mikroorganizmaları engulfing (sarmak) yöntemi ile hücre içine almasına fagositoz denir.

  2. Ekzositoz: Hücrenin, iç çeperindeki kesecikleri ve bunların taşıdıkları maddeleri hücre dışına vermesine ekzositoz denir.

  3. Pinositoz: Hücrenin, sıvıyı hücre içine almasına pinositoz denir.

  4. Endositoz: Hücrenin, sıvı ve çözünmüş maddeleri veya katı parçacıkları sarmalamadan veya özel kabarcıkçıklar oluşturmadan maddelerin hücre içine girmesine endositoz denir.

Sorulan soruya göre:

⇒ Hücre zar yüzeyinin kısmen de olsa küçülmesini sağlayan işlemler, hücrenin içine madde girmesini sağlayan işlemlerdir.

Dolayısıyla, cevap:

D) I, III ve IV.