Haziran 1948'de yaşanan Berlin Buhranı'nın aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?A)II. Dünya Savaşı'nın sona ermesiB) Doğu Blokunda ayrılıkların yaşanmasıC) Kore Savaşı'nın çıkmasıD) Nato’nun kurulmasıE) Monroe Doktrini'nin benimsenmesi

Soru:

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük · 2024-01-15 00:20:53

Haziran 1948'de yaşanan Berlin Buhranı'nın aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?


A)II. Dünya Savaşı'nın sona ermesi
B) Doğu Blokunda ayrılıkların yaşanması
C) Kore Savaşı'nın çıkması
D) Nato’nun kurulması
E) Monroe Doktrini'nin benimsenmesi

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:20:58
  1. Berlin Buhranı, 24 Haziran 1948'de Sovyetler Birliği'nin Batı'nın kontrolündeki Batı Berlin'e kara bağlantısını kesmesiyle başlayan bir uluslararası krizdir.

  2. Buhran, Sovyetler Birliği'nin Batı'yı Berlin'den çıkarmak ve şehri Doğu Almanya'nın bir parçası haline getirmek istemesiyle başladı.

  3. Batı, Sovyet ablukasını hava köprüsü kurarak aştı ve Berlin'e hava yoluyla erzak ve malzeme taşıdı.

  4. Sovyetler, 11 Mayıs 1949'da ablukayı kaldırdı.

  5. Berlin Buhranı, Batı'nın Sovyet tehdidini ciddiye almasını ve NATO'yu kurmasını sağladı.

Cevap: D) Nato’nun kurulması