Aşağıda verilen;I. UzunlukII. KütleIII. SıcaklıkIV.Kuvvetbüyüklüklerinden hangileri temel büyüklüktür?A)I ve IIB) I ve IIIC) I ve IVD) I, II ve IIIE) I, II, III ve IV

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54

Aşağıda verilen;

I. Uzunluk

II. Kütle

III. Sıcaklık

IV.Kuvvet

büyüklüklerinden hangileri temel büyüklüktür?


A)I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:23:01
 1. Temel Büyüklük: Fizikte, diğer büyüklüklerin tanımlanmasında kullanılan ve tanımlanmamış olan büyüklüklerdir. Yani, temel büyüklüklerin değerleri diğer büyüklüklerin değerlerine dayanarak hesaplanmaz.

 2. Aşağıdaki büyüklükler temel büyüklüktür:

  • Uzunluk
  • Kütle
  • Sıcaklık
 3. Diğer büyüklükler ise temel büyüklüklerden türetilir. Örneğin, kuvvet büyüklüğü, kütle ve ivme büyüklüklerinden türetilmiştir.

 4. Bu nedenle, cevabımız: D) I, II ve III

 5. Temel büyüklükler, diğer büyüklüklerin tanımlanmasında kullanılır. Örneğin, hız büyüklüğü, uzunluk ve zaman büyüklüklerinden tanımlanır.

Kısaca, temel büyüklükler, fizikte diğer büyüklüklerin tanımlanmasında kullanılan ve tanımlanmamış olan büyüklüklerdir.