Hücre zarından madde geçişleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?A)Amip --- FagositozB) Akyuvar hücresi --- FagositozC) Bakteri --- FagositozD) Böcekçil bitki --- EkzositozE) Paramesyum --- Endositoz

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Hücre zarından madde geçişleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A)Amip --- Fagositoz
B) Akyuvar hücresi --- Fagositoz
C) Bakteri --- Fagositoz
D) Böcekçil bitki --- Ekzositoz
E) Paramesyum --- Endositoz

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:41:36

Hücre zarından madde geçişleri; hücrenin dış ortamla madde alışverişini sağlayan süreçlerdir. Hücreye madde girişine endositoz, hücreden madde çıkışına ekzositoz denir.

Fagostosiz ve pinositoz

Fagostosiz, hücrenin yabancı maddeleri veya partikülleri (örneğin, bakterileri, ölü hücreleri) sitoplazmasına alan bir endositoz türüdür.

Pinositoz, hücrenin sıvıları ve çözünmüş maddeleri sitoplazmasına alan bir endositoz türüdür.

Egzositoz

Egzositoz, hücrenin artık maddeleri veya salgıları sitoplazmasından dışarı atan bir ekzositoz türüdür.

Özetlemek gerekirse: Hücre zarından madde geçişleri; endositoz ve ekzositoz olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Endositoz, hücreye madde girişini, ekzositoz ise hücreden madde çıkışını sağlar. Fagostosiz ve pinositoz, endositozun iki türüdür.

Bu sorunun cevabı C) Bakteri --- Fagositoz seçeneğidir. Bakteriler, hücreler değildirler ve bu nedenle fagositoz ile hücre içine alınamazlar.