Şekilde alternatif akımın zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir.Alternatif akımın denklemi I = Imax . sin ω . t olduğuna göre ;I. Alternatif akımın maksimum değeri 20 Amperdir.II. Alternatif akımın frekansı 0,5 Hertz 'dir.III. Alternatif akımın açısal hızı 1,5 rad/s olur.yargılarından hangileri doğrudur? ( π = 3 ) A)Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve IID) II ve IIIE) I , II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57
Ödev Yardım Forum

Şekilde alternatif akımın zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir.

Alternatif akımın denklemi I = Imax . sin ω . t olduğuna göre ;

I. Alternatif akımın maksimum değeri 20 Amperdir.

II. Alternatif akımın frekansı 0,5 Hertz 'dir.

III. Alternatif akımın açısal hızı 1,5 rad/s olur.

yargılarından hangileri doğrudur? ( π = 3 ) 


A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I , II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:32:33

1. Adım: Alternatif akımın denklemini hatırla.

I = Imax . sin ω . t

  • I alternatif akımın yoğunluğudur (amper olarak ölçülür).
  • Imax alternatif akımın maksimum değeridir (amper olarak ölçülür).
  • ω alternatif akımın açısal hızıdır (radyan/saniye olarak ölçülür).
  • t zamandır (saniye olarak ölçülür).

2. Adım: Verilen bilgiyi kullanarak alternatif akımın maksimum değerini bul.

Şekilde alternatif akımın maksimum değeri 20 amper olarak gösterilmiştir. Bu nedenle, Imax = 20 amperdir.

3. Adım: Verilen bilgiyi kullanarak alternatif akımın frekansını bul.

Şekilde alternatif akımın frekansı 0,5 Hertz olarak gösterilmiştir. Bu nedenle, f = 0,5 Hertz'dir.

4. Adım: Alternatif akımın açısal hızını bulmak için formülü kullan.

ω = 2πf

  • ω açısal hızdır (radyan/saniye)
  • f frekanstır (Hertz)

Alternatif akımın açısal hızını bulmak için, yukarıdaki formülü kullanabiliriz:

*ω = 2π 0,5 = 1,5 rad/s**

5. Adım: Verilen yargıları değerlendir.

  • I. Alternatif akımın maksimum değeri 20 amperdir.

Bu yargı doğrudur, çünkü alternatif akımın maksimum değeri 20 amper olarak ölçülmüştür.

  • II. Alternatif akımın frekansı 0,5 Hertz'dir.

Bu yargı doğrudur, çünkü alternatif akımın frekansı 0,5 Hertz olarak ölçülmüştür.

  • III. Alternatif akımın açısal hızı 1,5 rad/s olur.

Bu yargı doğrudur, çünkü alternatif akımın açısal hızı 1,5 rad/s olarak hesaplanmıştır.

Sonuç olarak, yalnızca III. yargı doğrudur.

Cevap: B) Yalnız III