Kant "Pratik Aklın Eleştirisi" eserinde şöyle der: “Ahlâk yasasına duyulan saygı, düşünsel bir nedenin uyandırdığı bir duygudur ve bu duygu tamamen a priori bildiğimiz ve zorunluluğunu doğrudan doğruya kavrayabildiğimiz tek duygudur.”Buna göre Kant, ahlak yasasını aşağıdaki hangi temele dayandırmaktadır?A)AkılB) FaydaC) Duygusal gelişimD) DavranışE) Kültür

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

Kant "Pratik Aklın Eleştirisi" eserinde şöyle der: “Ahlâk yasasına duyulan saygı, düşünsel bir nedenin uyandırdığı bir duygudur ve bu duygu tamamen a priori bildiğimiz ve zorunluluğunu doğrudan doğruya kavrayabildiğimiz tek duygudur.”

Buna göre Kant, ahlak yasasını aşağıdaki hangi temele dayandırmaktadır?


A)Akıl
B) Fayda
C) Duygusal gelişim
D) Davranış
E) Kültür

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:53

Kant, aklın, ahlak yasasını doğrudan doğruya kavrayabileceğini ve bu kavrayışın da bir duygu olan saygıyı uyandırdığını söyler. Bu saygı, ahlak yasasına duyulan saygıdır ve tamamen a priori bildiğimiz ve zorunluluğunu doğrudan doğruya kavrayabildiğimiz tek duygudur.

A priori bilgileri doğrudan doğruya akıl ile bildiğimiz bilgilerdir. Örneğin KAnt bize "2+ 2=4"'tür der. Bunun doğru olması için herhangi bir deney veya gözleme ihtiyacımız yoktur, doğrudan aklımız bunu bilir.

Zorunluluk olası olmayan, mecburen olan demektir. Başka bir kişiye saygı gösterilmesi ya da bankaya borç olsa da ödenebilmesi, zorunludur.

Buna göre Kant, etik yasasının temelini akla dayandırmaktadır diyor. (Cevabımız A şıkkıdır)

Özetle Kant, akıl yasası olarak ifade edilen bir dizi ilke varsayar ve bu ilkelerin mutlak geçerliliğe sahip olduğunu ve tüm insanların bu ilkelere göre davranması gerektiğini savunur. Kant, akıl yasasının rasyonel varlıkların doğasında bulunduğunu ve bu yasaya uyulmasının, insanın ahlaki değerini belirlediğini ileri sürer.