Özkütleleri arasında dK > dL > dM ilişkisi bulunan K, L, M maddelerinin kütle - hacim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?A)-B) -C) -D) -E) -

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:54

Özkütleleri arasında dK > dL > dM ilişkisi bulunan K, L, M maddelerinin kütle - hacim grafiği aşağıdakilerden hangisidir?


A)-
B) -
C) -
D) -
E) -

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:24:05
  1. Özkütle, bir maddenin birim hacme düşen kütlesidir. Dolayısıyla, daha yoğun bir maddenin özkütlesi daha yüksektir.
  2. Soruda verilen dK > dL > dM ilişkisi, K maddesinin özkütlesinin L maddesinden, L maddesinin özkütlesinin M maddesinden daha fazla olduğu anlamına gelir.
  3. Kütle - hacim grafiği, belirli bir madde için hacminin kütlesine göre nasıl değiştiğini gösteren bir grafiktir.
  4. Grafiğin eğimi, maddenin özkütlesini temsil eder. Özkütle arttıkça, grafik daha dik olur.
  5. Soruda verilen bilgiye göre, K maddesinin grafiği en dik, M maddesinin grafiği en eğimli olacaktır. L maddesinin grafiği ise K ve M maddelerininkinin arasında bir yerde olacaktır.
  6. Cevap: C) Bu, K, L ve M maddelerinin kütle - hacim grafiğinin doğru sıralamasıdır.