MÖ 6. Yüzyıl ile birlikte doğa filozofları varlığı, evreni yaptıkları gözlemlere dayanan, mitolojik unsurlar içermeyen bazı ilkeler ile açıklamaya çalışmışlardır. Örneğin Thales evreni açıklamaya çalışırken her şeyin temelinde ‘su’ olduğunu düşünmüştür. Anaksimenes ise ‘hava’nın yoğunlaşması ya da seyrekleşmesi sonucu varlıkların oluştuğunu ileri sürmüştür. Benzer şekilde Anaksimandros ilk nedeni ‘aperion’, Demokritos ise ‘atom’ ile açıklamaya çalışmıştır.Bu parçada sözü edilen filozofların ilgilendikleri problem aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?A)İdeaB) LogosC) ArkheD) OluşE) Değişim

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

MÖ 6. Yüzyıl ile birlikte doğa filozofları varlığı, evreni yaptıkları gözlemlere dayanan, mitolojik unsurlar içermeyen bazı ilkeler ile açıklamaya çalışmışlardır. Örneğin Thales evreni açıklamaya çalışırken her şeyin temelinde ‘su’ olduğunu düşünmüştür. Anaksimenes ise ‘hava’nın yoğunlaşması ya da seyrekleşmesi sonucu varlıkların oluştuğunu ileri sürmüştür. Benzer şekilde Anaksimandros ilk nedeni ‘aperion’, Demokritos ise ‘atom’ ile açıklamaya çalışmıştır.

Bu parçada sözü edilen filozofların ilgilendikleri problem aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


A)İdea
B) Logos
C) Arkhe
D) Oluş
E) Değişim

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:36:26
  1. Doğa filozofları, evreni ve içindeki her şeyi açıklamaya çalışıyorlardı.
  2. Onlar, bunu yaparken gözlemlerine dayanıyorlardı.
  3. Yani, doğayı inceleyip, gördüklerini açıklamaya çalışıyorlardı.
  4. Bu filozoflar, evrenin ilk nedenini bulmak istiyorlardı.
  5. İlk neden, evrendeki her şeyin nasıl oluştuğunu açıklayan şeydir.
  6. Thales, evrenin ilk nedeninin su olduğunu düşünüyordu.
  7. Anaksimenes, evrenin ilk nedeninin hava olduğunu düşünüyordu.
  8. Anaksimandros, evrenin ilk nedeninin aperion olduğunu düşünüyordu.
  9. Demokritos, evrenin ilk nedeninin atom olduğunu düşünüyordu.

Soru: Bu filozofların ilgilendikleri problem aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A)İdea B) Logos C) Arkhe D) Oluş E) Değişim

Cevap: C) Arkhe

Arkhe, Yunancada "ilk başlangıç" veya "ilk neden" anlamına gelir. Doğa filozofları, evrenin ilk nedenini bulmaya çalıştıkları için, arkhe kavramıyla ilgileniyorlardı.