Nükleik asitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A)İlk olarak hücre çekirdeğinde bulunduğu için nükleik asit olarak adlandırılmışlardır.B) Nükleotitler taşıdıkları baza göre adlandırılırlar.C) DNA' nın yapısında deoksiriboz şekeri bulunur.D) RNA tek iplikli bir yapıya sahiptir.E) DNA ve RNA'nın azotlu bazlarının hepsi aynıdır.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

Nükleik asitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A)İlk olarak hücre çekirdeğinde bulunduğu için nükleik asit olarak adlandırılmışlardır.
B) Nükleotitler taşıdıkları baza göre adlandırılırlar.
C) DNA' nın yapısında deoksiriboz şekeri bulunur.
D) RNA tek iplikli bir yapıya sahiptir.
E) DNA ve RNA'nın azotlu bazlarının hepsi aynıdır.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:40:19

1. İlk adım, nükleik asitlerin yapısını anlamak. Nükleik asitler, nükleotid adı verilen yapı taşlarından oluşan iki tip moleküldür: DNA ve RNA. Nükleotidler, bir şeker molekülü, bir fosfat molekülü ve bir azotlu baz molekülünden oluşur.

2. DNA ve RNA'nın farklılıklarını hatırlamak önemlidir. DNA, çift iplikli bir yapıya sahipken RNA, tek iplikli bir yapıya sahiptir. Ayrıca DNA'nın yapısında deoksiriboz şekeri bulunurken, RNA'nın yapısında riboz şekeri bulunur.

3. Azotlu bazlar şunlardır: adenin (A), timin (T), guanin (G) ve sitozin (C). DNA ve RNA'da bulunan azotlu bazlar aynı değildir. DNA'da A, T, G ve C bulunurken, RNA'da A, U, G ve C bulunur.

4. Sonuç olarak, sorunun cevabı E şıkkıdır. DNA ve RNA'nın azotlu bazlarının hepsi aynı değildir.