I. FruktozII. Galaktoz  III. Deoksiriboz       IV. Kitin              Yukarıda verilen karbonhidrat molekülleri büyükten küçüğe doğru sıralanacak olursa, doğru sıralama nasıl olmalıdır? A)IV > I = II > IIIB) III > I = II > IVC) IV > I > II > IIID)  I = II > III > IVE) IV > III > II > I

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:20:59

I. Fruktoz

II. Galaktoz  

III. Deoksiriboz       

IV. Kitin              

Yukarıda verilen karbonhidrat molekülleri büyükten küçüğe doğru sıralanacak olursa, doğru sıralama nasıl olmalıdır?


A)IV > I = II > III
B) III > I = II > IV
C) IV > I > II > III
D)  I = II > III > IV
E) IV > III > II > I

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:40:44

1. Adım: Karbonhidrat Moleküllerini Tanıyın

  • Karbonhidratlar, şekerler, nişastalar ve selüloz gibi doğal olarak oluşan organik bileşiklerdir.
  • Karbonhidratlar, karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur.
  • Karbonhidratlar, vücuda enerji sağlar.

2. Adım: Karbonhidrat Moleküllerini Boyutlarına Göre Sınıflandırın

Monosakkaritler

  • Monosakkaritler, en basit karbonhidrat molekülleridir.
  • Glikoz, fruktoz ve galaktoz monosakkaritlere örnektir.

Disakkaritler

  • Disakkaritler, iki monosakkaritin birleşmesiyle oluşan karbonhidrat molekülleridir.
  • Sakaroz (sofra şekeri) ve laktoz disakkaritlere örnektir.

Polisakkaritler

  • Polisakkaritler, birçok monosakkaritin birleşmesiyle oluşan karbonhidrat molekülleridir.
  • Nişasta, selüloz ve kitin polisakkaritlere örnektir.

3. Adım: Karbonhidrat Moleküllerini Büyükten Küçüğe Sıralayın

  • Kitin > Glikoz/Fruktoz = Galaktoz > Deoksiriboz

Cevap: A) IV > I = II > III