I.Ekvatordan kutuplara gitmeII.Okyanus tabanına inmeIII.Everest dağına tırmanmadurumlarından hangilerini gerçekleştirdiğimizde ağırlığımız azalır?A)Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve IID) II ve IIIE) I, II ve III

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:57

I.Ekvatordan kutuplara gitme

II.Okyanus tabanına inme

III.Everest dağına tırmanma

durumlarından hangilerini gerçekleştirdiğimizde ağırlığımız azalır?


A)Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:32:56
  • Ekvatordan kutuplara doğru hareket edildiğinde ağırlık azalır. bunun nedeni, Dünya'nın dönüşü nedeniyle ekvatorda oluşan merkezkaç kuvvetinin kutuplara doğru gidildikçe azalmasıdır.
  • I.Ekvatordan kutuplara gittiğimizde, ağırlığımız azalır, çünkü ekvatorda oluşan merkezkaç kuvveti kutuplara doğru gidildikçe azalır. -II.Okyanus tabanına indiğimizde, suyun kaldırma kuvveti nedeniyle ağırlığımız azalır.
  • III.Everest dağına tırmanırken, yerçekimi kuvveti nedeniyle ağırlığımız artar.

Dolayısıyla, II ve III. seçeneklerinde ağırlığımız azalır.

Cevap: D) II ve III