Bir bitki hücresine Agrobacterium tumefaciens bakterisinin plazmitleri aracılığıyla herbisit ve böceklere karşı direnç genleri aktarılarak, direçli yeni bir bitki elde edilmesi sağlanmıştır.Yukarıdaki çalışma aşağıdaki biyoteknolojik yöntemlerden hangisiyle gerçekleşmiştir?A)Yapay döllenmeB) Rekombinant DNA teknolojisiC) Canlı klonlamaD) Kök hücre nakliE) Melezleme

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:02

Bir bitki hücresine Agrobacterium tumefaciens bakterisinin plazmitleri aracılığıyla herbisit ve böceklere karşı direnç genleri aktarılarak, direçli yeni bir bitki elde edilmesi sağlanmıştır.

Yukarıdaki çalışma aşağıdaki biyoteknolojik yöntemlerden hangisiyle gerçekleşmiştir?


A)Yapay döllenme
B) Rekombinant DNA teknolojisi
C) Canlı klonlama
D) Kök hücre nakli
E) Melezleme

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:48:31

1. Adım: Soruyu anlama

  • Soruda, bir bitki hücresine Agrobacterium tumefaciens bakterisinin plazmitleri aracılığıyla herbisit ve böceklere karşı direnç genleri aktarılarak, direçli yeni bir bitki elde edilmesi gerektiği söyleniyor.
  • Bu işlem hangi biyoteknolojik yöntemle gerçekleştirilebilir?

2. Adım: Cevap seçeneklerini eleme

  • A) Yapay döllenme: Bu yöntemde, iki bitkinin polenleri elle birleştirilerek tozlaştırma sağlanır. Yeni bitki, bu iki bitkinin özelliklerini taşıyacaktır. Ancak, bu yöntemde gen aktarımından bahsedilmemektedir.
  • C) Canlı klonlama: Bu yöntemde, bir canlıdan alınan hücrenin çekirdeği, boşaltılmış bir yumurta hücresine aktarılır. Elde edilen embriyo, taşıyıcı bir rahimde büyütülür ve yeni bir canlı elde edilir. Bu yöntemde de gen aktarımından bahsedilmemektedir.
  • D) Kök hücre nakli: Bu yöntemde, bir kişinin vücudundan alınan kök hücreler, başka bir kişinin vücuduna nakledilir. Bu yöntemde de gen aktarımından bahsedilmemektedir.
  • E) Melezleme: Bu yöntemde, iki farklı türün canlıları çiftleştirilir ve yeni bir canlı elde edilir. Yeni canlı, her iki türün özelliklerini taşıyacaktır. Ancak, bu yöntemde de gen aktarımından bahsedilmemektedir.

3. Adım: Cevap verme

  • Soruda, bir bitki hücresine Agrobacterium tumefaciens bakterisinin plazmitleri aracılığıyla herbisit ve böceklere karşı direnç genleri aktarılarak, direçli yeni bir bitki elde edilmesi gerektiği söyleniyordu.

  • Bu işlem, B) Rekombinant DNA teknolojisi ile gerçekleştirilebilir.

  • Rekombinant DNA teknolojisi, farklı organizmalardan alınan DNA parçalarının birleştirilmesi ve yeni bir organizmanın oluşturulmasıdır.