Bir araştırmacı bakterilerde replikasyon olayını gözlemlemek için iki farklı besiyeri hazırlamıştır. Besiyerlerinden birine azotun 14N izotopunu, diğerine ise 15N izotopunu koymuştur. Ancak bir süre sonra besiyerlerini birbirine karıştırmış ve azotun iki farklı izotopunun hangi besiyerinde bulunduğunu unutmuştur. Daha sonra bir bakteri hücresini bu besiyerlerinden birine yerleştirmiş ve burada bir kez bölünmesi için beklemiştir. Oluşan yeni bakterileri diğer besiyerine almış ve burada da birer kez bölünmeleri için beklemiştir. Sonuçta elde edilen bakterilerden bazılarının DNA'larının azot bakımından melez, bazılarının ise tamamen ağır azotlu olduklarını tespit etmiştir.Bu bilgilere göre başlangıçtaki bakteri DNA'sı, ilk besiyeri ve ikinci besiyerinde azotun hangi izotopu bulunmaktadır?        Başlangıçtaki Bakteri DNA'sı        İlk Besiyeri       İkinci BesiyeriA)                           14N                              15N                      14NB)                            15N                              14N                      15NC)                            15N                              15N                      15ND)                            14N                              14N                      15NE)                            15N                              14N                      14N

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:03

Bir araştırmacı bakterilerde replikasyon olayını gözlemlemek için iki farklı besiyeri hazırlamıştır. Besiyerlerinden birine azotun 14N izotopunu, diğerine ise 15N izotopunu koymuştur. Ancak bir süre sonra besiyerlerini birbirine karıştırmış ve azotun iki farklı izotopunun hangi besiyerinde bulunduğunu unutmuştur. Daha sonra bir bakteri hücresini bu besiyerlerinden birine yerleştirmiş ve burada bir kez bölünmesi için beklemiştir. Oluşan yeni bakterileri diğer besiyerine almış ve burada da birer kez bölünmeleri için beklemiştir. Sonuçta elde edilen bakterilerden bazılarının DNA'larının azot bakımından melez, bazılarının ise tamamen ağır azotlu olduklarını tespit etmiştir.

Bu bilgilere göre başlangıçtaki bakteri DNA'sı, ilk besiyeri ve ikinci besiyerinde azotun hangi izotopu bulunmaktadır?

        Başlangıçtaki Bakteri DNA'sı        İlk Besiyeri       İkinci Besiyeri


A)                           14N                              15N                      14N
B)                            15N                              14N                      15N
C)                            15N                              15N                      15N
D)                            14N                              14N                      15N
E)                            15N                              14N                      14N

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.