A)Yalnız lB) Yalnız llC) l ve llD) ll ve lllE) l, ll ve lll

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:55
Ödev Yardım Forum

    


A)Yalnız l
B) Yalnız ll
C) l ve ll
D) ll ve lll
E) l, ll ve lll

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:26:16

Soru:

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

I. Dünya'nın şekli küreye benzer. II. Dünya'nın dönüş hızı sabittir. III. Dünya'nın yörüngesi daireseldir.

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

Cevap:

A) Yalnız I

Adımlar:

  • Dünya'nın şekli küreye benzer. Bu ifade doğrudur. Dünya'nın şekli düz değildir, yuvarlaktır. Bunu çeşitli yollarla görebiliriz. Örneğin, bir uçağa binip gökyüzüne çıktığımızda Dünya'nın yuvarlak olduğunu görebiliriz.
  • Dünya'nın dönüş hızı sabit değildir. Bu ifade yanlıştır. Dünya'nın dönüş hızı, Dünya'nın etrafında dönen Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığına göre değişir. Ay Dünya'ya yaklaştığında Dünya'nın dönüş hızı artar, Ay Dünya'dan uzaklaştığında Dünya'nın dönüş hızı azalır.
  • Dünya'nın yörüngesi dairesel değildir. Bu ifade de yanlıştır. Dünya'nın yörüngesi elips şeklindedir. Dünya, Güneş'in etrafında elips şeklinde bir yörüngede döner.

Dolayısıyla, tek doğru ifade I'dir.

Cevap:

A) Yalnız I