İki vektörün zıt vektör olmaları için,I.   Doğrultu aynı olmalıdır.II.  Yönler zıt olmalıdır.III. Büyüklükleri aynı olmalıdır.IV. Başlangıç noktası aynı olmalıdır.şartlarından hangileri sağlanmalıdır?A)I ve IIB) II ve IIIC) III ve IVD) I, II ve IIIE) I, II, III ve IV

Soru:

Fizik · 2024-01-15 00:20:56

İki vektörün zıt vektör olmaları için,

I.   Doğrultu aynı olmalıdır.
II.  Yönler zıt olmalıdır.
III. Büyüklükleri aynı olmalıdır.
IV. Başlangıç noktası aynı olmalıdır.

şartlarından hangileri sağlanmalıdır?


A)I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:29:41
  1. İki vektörün zıt vektör olabilmesi için, yönlerinin zıt olması gerekir. Yani, bir vektörün yönü yukarı doğruysa, zıt vektörünün yönü aşağı doğru olmalıdır.

  2. Ayrıca, iki vektörün büyüklüklerinin de aynı olması gerekir. Yani, bir vektörün uzunluğu 5 birimse, zıt vektörünün de uzunluğu 5 birim olmalıdır.

  3. İki vektörün doğru kuvveti aynı olmalıdır. Yani, birbirlerinden oluşturacağı doğru kuvvetin büyüklüğü aynı olmalı olabilmelidir.

  4. Dolayısıyla, iki vektörün zıt vektör olabilmesi için, yönlerinin zıt olması, büyüklüklerinin aynı olması ve doğru kuvvetinin aynı olması gerekir. Yukarıda verilen cevapların içerisinde I, II ve III maddeleri bu şartlara uymaktadır.

Bu nedenle, iki vektörün zıt vektör olabilmesi için, I.   Doğrultu aynı olmalıdır. II.   Yönler zıt olmalıdır. III. Büyüklükleri aynı olmalıdır. şartlarından I, II ve III sağlanmalıdır.

Cevap: D) I, II ve III