Translasyon olayını gözlemlemek isteyen bir araştırmacı aynı türden olan A bireyinden ribozom, B bireyinden enzim, C bireyinden amino asit, D bireyinden mRNA ve E bireyinden de tRNA'yı izole etmiştir. Translasyonun gerçekleşmesi için uygun şartlar sağlandıktan sonra ihtiyaç duyulan diğer moleküller de ortama eklenmiş ve bir süre beklendikten sonra ortamda yeni protein moleküllerinin oluştuğu gözlenmiştir.Üretilen proteinler hangi bireyin kalıtsal bilgisine uygun olur?A)AB) BC) CD) DE) E

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:03

Translasyon olayını gözlemlemek isteyen bir araştırmacı aynı türden olan A bireyinden ribozom, B bireyinden enzim, C bireyinden amino asit, D bireyinden mRNA ve E bireyinden de tRNA'yı izole etmiştir. Translasyonun gerçekleşmesi için uygun şartlar sağlandıktan sonra ihtiyaç duyulan diğer moleküller de ortama eklenmiş ve bir süre beklendikten sonra ortamda yeni protein moleküllerinin oluştuğu gözlenmiştir.

Üretilen proteinler hangi bireyin kalıtsal bilgisine uygun olur?


A)A
B) B
C) C
D) D
E) E

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:49:32
  1. Araştırmacı translasyon olayını gözlemlemek için farklı bireylerden farklı moleküller almıştır.
  2. Translasyon sırasında ihtiyac duyulan diğer moleküller de ortama eklenmiştir.
  3. Bir süre sonra ortamda yeni protein moleküllerinin oluştuğu gözlenmiştir.

Üretilen proteinler, mRNA molekülündeki genetik bilgiye göre sentezlenir.

mRNA molekülü, DNA molekülündeki genetik bilgiyi taşır. mRNA molekülü, ribozom tarafından okunur ve amino asitler bir araya gelerek protein molekülü oluşturulur.

Sonuç olarak, üretilen proteinler D bireyinin kalıtsal bilgisine uygun olur.

Cevap: D