J.J.Rousseau "İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur." sözüyle siyaset felsefesinin hangi problemini ele almaktadır?A)Meşruiyetin kaynağıB) Birey ile devlet ilişkisiC) Egemenliğin kullanılış biçimleriD) İktidarın kaynağıE) Sivil toplumun ne olduğu

Soru:

Felsefe · 2024-01-15 00:20:58

J.J.Rousseau "İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur." sözüyle siyaset felsefesinin hangi problemini ele almaktadır?


A)Meşruiyetin kaynağı
B) Birey ile devlet ilişkisi
C) Egemenliğin kullanılış biçimleri
D) İktidarın kaynağı
E) Sivil toplumun ne olduğu

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:37:57
 1. J.J.Rousseau kimdir?
 • J.J.Rousseau, 18. yüzyılda yaşamış bir Fransız filozoftur.
 • Özellikle "Toplum Sözleşmesi" adlı eseriyle ünlüdür.
 1. "İnsan özgür doğar, oysa her yerde zincire vurulmuştur" sözüyle Rousseau hangi problemi ele almaktadır?
 • Rousseau bu sözüyle, bireyin özgürlüğü ile devletin otoritesi arasındaki ilişkiyi ele almaktadır.
 • Rousseau'ya göre insan doğası gereği özgürdür. Ancak, insanlar toplum içinde yaşamak için bir araya geldiğinde, özgürlüklerinden bir kısmını devlete devretmek zorundadırlar.
 • Bu, devletin insanların haklarını korumak ve toplumsal düzeni sağlamak için gerekli olan bir kurum olduğu anlamına gelir.
 • Ancak, devletin bu gücü kötüye kullanması ve insanların özgürlüklerini kısıtlaması riski de vardır.
 1. Rousseau'nun çözümü nedir?
 • Rousseau'ya göre, devletin gücü ancak insanların rızasıyla meşru olabilir. Yani, insanlar devletin kendilerini nasıl yöneteceğine karar vermelidirler.
 • Rousseau, insanların özgürlüklerini korumak için, devletin gücünün sınırlandırılması gerektiğini savunmuştur. Devletin sadece insanların haklarını korumak ve toplumsal düzeni sağlamak için gerekli yetkilere sahip olması gerektiğini belirtmiştir.

Sonuç olarak, Rousseau bu sözüyle, bireyin özgürlüğü ile devletin otoritesi arasındaki ilişkiyi ele almakta ve insanların özgürlüklerini korumak için devletin gücünün sınırlandırılması gerektiğini savunmaktadır.

Cevap: B) Birey ile devlet ilişkisi.