Aşağıda hücrede gözlenen bazı olaylar verilmiştir.l. Glikoz sentezill. Atıkları depolamalll. Glikolipid senteziBu olayların gerçekleştiği organeller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?A)Kloroplast:I  Golgi: III  Koful: IIB) Kloroplast:III  Golgi: II  Koful: IC) Kloroplast:II  Golgi: I  Koful: IIID) Kloroplast:I  Golgi: II  Koful: IIIE) Kloroplast:III  Golgi: I  Koful: II

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

Aşağıda hücrede gözlenen bazı olaylar verilmiştir.

l. Glikoz sentezi

ll. Atıkları depolama

lll. Glikolipid sentezi

Bu olayların gerçekleştiği organeller aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A)Kloroplast:I  Golgi: III  Koful: II
B) Kloroplast:III  Golgi: II  Koful: I
C) Kloroplast:II  Golgi: I  Koful: III
D) Kloroplast:I  Golgi: II  Koful: III
E) Kloroplast:III  Golgi: I  Koful: II

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:41:45

1. Glikoz Sentezi: Glikoz sentezi, glikoz adı verilen bir şeker türünün üretiminin gerçekleştiği bir işlemdir. Bu olay kloroplast adı verilen organelde gerçekleşmektedir. Çünkü kloroplast, bitkilerin fotosentez işlemini gerçekleştirdiği yerdir. Fotosentez sırasında, güneş ışığı, klorofil içeren yapraklarda emilir ve bu enerji kullanılarak karbondioksit ve sudan glikoz üretilir.

2. Atıkların Depolanması: Atıkların depolanması, hücrenin içerisinde oluşan atık maddelerin saklanması işlemidir. Bu olay koful adı verilen organelde gerçekleşmektedir. Kofullar, hücre içerisinde bulunan keseciklerdir ve çeşitli maddeler içerebilirler. Bu maddeler arasında atık maddeler de bulunur. Kofullar, bu atık maddeleri depolayarak hücrenin geri kalanından uzak tutarlar.

3. Glikolipid Sentezi: Glikolipid sentezi, glikoz ve lipid adı verilen iki tür molekülün birleşerek glikolipid adı verilen bir madde oluşturmasının gerçekleştiği bir işlemdir. Bu olay Golgi aygıtı adı verilen organelde gerçekleşmektedir. Çünkü Golgi aygıtı, hücrenin protein ve lipit gibi maddeleri işleyen ve modifiye eden bir organelidir. Golgi aygıtı, glikoz ve lipidleri birleştirerek glikolipidleri üretir ve bu glikolipidleri hücrenin ihtiyaç duyduğu yerlere gönderir.

Sonuç Olarak:

  • Glikoz sentezi kloroplastta gerçekleşir.
  • Atıkların depolanması kofulda gerçekleşir.
  • Glikolipid sentezi Golgi aygıtında gerçekleşir.

Dolayısıyla, bu olayların gerçekleştiği organeller A) Kloroplast:I  Golgi: III  Koful: II şeklinde verilmiştir.