Sindirim sisteminde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi doğrudur?A)Tüm besinlerin ince bağırsaktan emilim hızı aynıdır.B) Midede sadece kimyasal sindirim gerçekleşir.C) Sindirim sonucu oluşan monomerler hücrede enerji verici olarak kullanılabilir.D) Kalın bağırsakta kimyasal sindirim tamamlanır.E) Enterokinaz enzimi Kimotripsinojeni aktifleştirir.

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:01

Sindirim sisteminde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi doğrudur?


A)Tüm besinlerin ince bağırsaktan emilim hızı aynıdır.
B) Midede sadece kimyasal sindirim gerçekleşir.
C) Sindirim sonucu oluşan monomerler hücrede enerji verici olarak kullanılabilir.
D) Kalın bağırsakta kimyasal sindirim tamamlanır.
E) Enterokinaz enzimi Kimotripsinojeni aktifleştirir.

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:46:00

Sindirim sistemi, yiyecekleri vücudun kullanabileceği besinlere parçalayan bir organdır. Sindirim sistemi, ağızdan başlar ve anüse kadar uzanır.

Sindirim sisteminde dört ana bölüm bulunmaktadır:

  1. Ağız
  2. Yemek borusu
  3. Mide
  4. Bağırsaklar (ince ve kalın bağırsaklar olarak ikiye ayrılır)

Sindirim sistemi, yediğimiz yiyecekleri enerjiye dönüştürmekten sorumludur. Bu süreç, besinlerin daha küçük parçalara ayrılmasıyla başlar. Bu parçalanma, ağızda tükürükteki enzimler tarafından başlar ve midede devam eder. Midede, besinler hidroklorik asit ve pepsin enzimi tarafından parçalanır. Daha sonra, besinler ince bağırsağa geçer. İnce bağırsakta, besinler pankreasın salgıladığı enzimler tarafından parçalanır. Bu enzimler, proteinleri, yağları ve karbonhidratları daha küçük moleküllere ayırır. Daha sonra, bu moleküller bağırsağın duvarları tarafından emilir ve kana geçer.

Kalın bağırsakta, su ve elektrolitler emilir ve dışkı oluşur. Dışkı, anüsten vücuttan atılır.

Sindirim sisteminde gerçekleşen olaylardan hangisi doğrudur?

A) Tüm besinlerin ince bağırsaktan emilim hızı aynıdır. (Yanlış) Farklı besinlerin emilim hızı farklıdır.

B) Midede sadece kimyasal sindirim gerçekleşir. (Yanlış) Midede hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleşir.

C) Sindirim sonucu oluşan monomerler hücrede enerji verici olarak kullanılabilir. (Doğru) Sindirim sonucu oluşan monomerler, hücreler tarafından enerji üretmek için kullanılır.

D) Kalın bağırsakta kimyasal sindirim tamamlanır. (Yanlış) Kalın bağırsakta sadece su ve elektrolitler emilir.

E) Enterokinaz enzimi Kimotripsinojeni aktifleştirir. (Doğru) Enterokinaz enzimi, kimotripsinojeni aktifleştirir.

Cevap: C) Sindirim sonucu oluşan monomerler hücrede enerji verici olarak kullanılabilir.