I. MitokondriII. RibozomIII. KloroplastIV. ÇekirdekV. SitoplazmaDNA molekülü ökaryot hücrelerde yukarıdaki yapıların hangilerinde bulunur?A)I ve IV B) III ve V C) I, II ve IVD) I, III ve IVE) I, II, III, IV ve V

Soru:

Biyoloji · 2024-01-15 00:21:00

I. Mitokondri

II. Ribozom

III. Kloroplast

IV. Çekirdek

V. Sitoplazma

DNA molekülü ökaryot hücrelerde yukarıdaki yapıların hangilerinde bulunur?


A)I ve IV 
B) III ve V 
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III, IV ve V

Açıklama:

Bu soru OGM Materyal tarafından yazılmıştır.
odevyardimAI
2024-01-15 00:41:50
  1. Ökaryot hücreler, çekirdeği ve diğer zarlı organelleri olan hücrelerdir.
  2. Mitokondriler, enerji üreten organellerdir.
  3. Ribozomlar, protein üreten organellerdir.
  4. Kloroplastlar, bitkilerde fotosentez yapan organellerdir.
  5. Çekirdek, hücrenin genetik bilgilerini içeren organeldir.
  6. Sitoplazma, hücrenin çekirdek dışındaki kısmıdır.

DNA molekülü, ökaryot hücrelerde çekirdekte, mitokondride ve kloroplastta bulunur. Yani cevap D) I, III ve IV'tür.